2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Mars - Juni - August - September - Oktober - November - Desember

Referat

02.12.2014

Møte i «Seniorgruppe» V.I.F. 01.12.2014 Sted: klubbhuset på Strandajordet, tidspunkt: Mandag 03.11.2014

1): Stein Andersen ønska de 16 frammøtte velkommen, og innleda kort om kveldens program.

Mimre litt over bilder fra Turngruppas historie. Inger Marie var forespurt, og vil gjerne komme til oss utpå nyåret.

Litt om V.I.F. : Marken, Jungerløpet +

Utlodning

2): Bilder fra turngruppas ble vist, Stein leste fortelling «Tur til turnstevne i Larvik» på 1950-tallet, ført i pennen av «Flaggbærersken (Ragnhild Kristvang). Gjengitt i Minnebok for Vestfossen 1999.

3): Kaffe / kringle fra Klausen (mmmmm!) / lotteri: Hyggelig samtale, og bra lotteri (særlig for de 3 som vant V.I.F.s jubileumsbok). Det kom inn i alt kr. 960 i lotteriet.

Stein sender referat til alle frammøtte. Det sendes også leder i V.I.F som legger referatet ut på V.I.F.s hjemmeside.

Enighet om å legge neste møte til første mandag i februar 2015.

Stein Andersen (Sign.)

 

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt