Nyheter » 2016 » Februar » ÅRSMØTE I VIF

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Juni - Juli - August - September

ÅRSMØTE I VIF

07.02.2016

Til medlemmene i Vestfossen IF. Innkalling til årsmøte i Vestfossen IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestfossen IF

Årsmøtet avholdes den 25. Februar kl. 19.00 på Strandajordet klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02.16 til ledervif@gmail.com

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vestfossen IF

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26.01.16

Årsmøtet avholdes den 25.02.16 på Strandajordet klubbhus.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

    Behandle ny lovnorm.                 

7. Fastsette medlemskontingent eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

Leder og nestleder

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

Her finner dere hovedstyrets beretning 2015.

http://felles.web3.siteman.no/vestfossen-if.no/filarkiv/File/_rsberetning_Hovedstyret_2015.pdf

Ny lovnorm

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/nyheter/ny-lovnorm/

 

Med vennlig hilsen
styret i Vestfossen IF

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt