Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte fredag 21.februar kl. 19.00.Vi serverer kaffe og kaker. Vestfossen IF med undergruppene fotball, håndball, tennis, allidrett, turn, trim og ski avholder årsmøte på klubbhuset

Saksliste:
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og sekretær og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Godkjenne forretningsorden
5. Årsberetninger.
5.1 Hovedstyret
5.2 Fotballgruppa
5.3 Håndballgruppa
5.4 Ski/trim
5.5 Tennis
5.6 Turn
5.7 Allidrett
5.8 Husstyret

6. Regnskap for 2019 med styrets økonomiske beretning, ogrevisors beretning
7. Budsjett for 2020.
8. Kontingent for 2020 for hovedlaget.
10. VIF organisasjonsplan.
11. Ny lov for VIF
12. Innkomne forslag.
13. Valg:
14.1 Hovedstyret med husstyre, kontrollkomite og valgkomite.
14.2 Alle grupper
14.3 Valg av representanter til årsmøtet i Idrettsrådet

Anette Solbakken
Leder

.

© Copyright Vestfossen idrettsforening